1. AFTALE TIL VILKÅR

Disse vilkår for brug udgør en juridisk bindende aftale indgået mellem dig, hvad enten det er personligt eller på vegne af en enhed, du og vi, vedrørende din adgang til og brug af

websted såvel som enhver anden medieform, mediekanal, mobilwebsted eller mobilapplikation relateret, linket til eller på anden måde forbundet hertil (samlet “webstedet”). Du accepterer, at du ved at få adgang til webstedet har læst, forstået og accepteret at være bundet af alle disse vilkår for brug. HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE DISSE VILKÅR FOR BRUG, SÅ ER DU UDTRYKKELIG FORBUDT AT BRUGE WEBSITET, OG DU SKAL AFBRYDE BRUGEN STRAKS.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der fra tid til anden kan blive offentliggjort på webstedet, er hermed udtrykkeligt inkorporeret heri som reference. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at foretage ændringer eller modifikationer af disse vilkår for brug fra tid til anden. Vi vil advare dig om eventuelle ændringer ved at opdatere “Sidst opdateret”-datoen for disse brugsbetingelser, og du venter på at modtage specifik meddelelse om hver sådan ændring. Sørg for, at du tjekker de gældende vilkår, hver gang du bruger vores websted, så du forstår, hvilke vilkår der gælder. Du vil være underlagt, og vil blive anset for at være blevet gjort opmærksom på og at have accepteret, ændringerne i eventuelle reviderede brugsbetingelser ved din fortsatte brug af webstedet efter den dato, hvor sådanne reviderede brugsbetingelser er offentliggjort.

Oplysningerne på webstedet er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion eller et land, hvor en sådan distribution eller brug ville være i strid med lovgivning eller regler, eller som ville være underlagt et registreringskrav. inden for en sådan jurisdiktion eller et sådant land. Derfor gør de personer, der vælger at få adgang til webstedet fra andre steder, det på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang lokale love er gældende.

Webstedet er ikke skræddersyet til at overholde branchespecifikke regler (HIPAA-loven (Health Insurance Portability and Accountability), Federal Information Security Management Act (FISMA) osv.), så hvis dine interaktioner ville være underlagt sådanne love, du må ikke bruge dette websted. Du må ikke bruge webstedet på en måde, der ville overtræde Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Webstedet er beregnet til brugere, der er mindst 18 år gamle. Personer under 18 år har ikke tilladelse til at bruge eller registrere sig på webstedet.

2. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRET

Medmindre andet er angivet, er webstedet vores proprietære ejendom og al kildekode, databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik på webstedet (samlet kaldet “Indholdet”) og varemærker, servicemærker og logoer indeholdt deri (“Mærkerne”) ejes eller kontrolleres af os eller er licenseret til os og er beskyttet af copyright- og varemærkelove og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og love om unfair konkurrence i USA, international love om ophavsret og internationale konventioner. Indholdet og mærkerne leveres på webstedet “SOM DE ER” kun til din information og personlig brug. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse vilkår for brug, må ingen del af webstedet og intet indhold eller mærker kopieres, reproduceres, aggregeres, genudgives, uploades, postes, offentligt vises, kodes, oversættes, transmitteres, distribueres, sælges, licenseres eller ellers udnyttet til ethvert kommercielt formål uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.

Forudsat at du er berettiget til at bruge webstedet, tildeles du en begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet og til at downloade eller udskrive en kopi af enhver del af indholdet, som du har fået korrekt adgang til udelukkende for din personlige, ikke-kommerciel brug. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet dig til og til webstedet, indholdet og mærkerne.

3. BRUGERPRÆSENTATIONER

Ved at bruge webstedet, repræsenterer og garanterer du, at: (1) du har den juridiske kapacitet, og du accepterer at overholde disse vilkår for brug; (2) du ikke er mindreårig i den jurisdiktion, hvor du bor; (3) du vil ikke få adgang til webstedet via automatiserede eller ikke-menneskelige midler, hverken gennem en bot, script eller andet; (4) du ikke vil bruge webstedet til ulovlige eller uautoriserede formål; og (5) din brug af webstedet vil ikke overtræde nogen gældende lov eller regulering.

Hvis du angiver oplysninger, der er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller afslutte din konto og nægte enhver nuværende eller fremtidig brug af webstedet (eller dele deraf).< /p>

4. FORBUDT AKTIVITETER

Du må ikke få adgang til eller bruge webstedet til andre formål end det, vi gør webstedet tilgængeligt til. Webstedet må ikke bruges i forbindelse med kommercielle bestræbelser undtagen dem, der specifikt er godkendt eller godkendt af os.

Som bruger af webstedet accepterer du ikke at:

Hent systematisk data eller andet indhold fra webstedet til at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller bibliotek uden skriftlig tilladelse fra os.

Narre, bedrage eller vildlede os og andre brugere, især i ethvert forsøg på at lære følsomme kontooplysninger såsom brugeradgangskoder.

Omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre webstedets sikkerhedsrelaterede funktioner, herunder funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopieringen af ​​indhold eller håndhæver begrænsninger for brugen af ​​webstedet og/eller indholdet deri

p>

Hindre, plette eller på anden måde skade os og/eller webstedet efter vores mening.

Brug enhver information indhentet fra webstedet for at chikanere, misbruge eller skade en anden person.

Gør uretmæssig brug af vores supporttjenester eller indsend falske rapporter om misbrug eller forseelse.

Brug webstedet på en måde, der ikke er i overensstemmelse med gældende love eller regler.

Deltag i uautoriseret framing af eller linker til webstedet.

Upload eller transmitter (eller forsøg at uploade eller transmittere) vira, trojanske heste eller andet materiale, inklusive overdreven brug af store bogstaver og spamming (kontinuerlig udsendelse af gentagen tekst), der forstyrrer en parts uafbrudte brug og nydelse af webstedet eller ændrer, forringer, forstyrrer, ændrer eller forstyrrer brugen, funktionerne, funktionerne, driften eller vedligeholdelsen af ​​webstedet.

Deltag i enhver automatiseret brug af systemet, såsom brug af scripts til at sende kommentarer eller meddelelser, eller brug af data mining, robotter eller lignende dataindsamlings- og udtræksværktøjer.

Slet meddelelsen om ophavsret eller andre ejendomsrettigheder fra ethvert indhold.

Forsøg på at efterligne en anden bruger eller person eller brug en anden brugers brugernavn.

Upload eller transmitter (eller forsøg på at uploade eller transmittere) alt materiale, der fungerer som en passiv eller aktiv informationsindsamling eller transmissionsmekanisme, inklusive uden begrænsning klare grafikudvekslingsformater (“gifs”), 1×1 pixels, web bugs, cookies eller andre lignende enheder (nogle gange omtalt som “spyware” eller “passive indsamlingsmekanismer” eller “pcms”).

Forstyrre, forstyrre eller skabe en unødig byrde på webstedet eller de netværk eller tjenester, der er forbundet til webstedet.

Chikanere, irritere, intimidere eller true nogen af ​​vores agenter eller engageret i at levere en del af webstedet til dig.

Forsøg på at omgå alle foranstaltninger på webstedet, der er designet til at forhindre eller begrænse adgang til webstedet eller en del af webstedet

Kopiér eller tilpas webstedets software, inklusive, men ikke begrænset til, Flash, PHP, HTML, JavaScript eller anden kode.

Medmindre det er tilladt i henhold til gældende lov, skal du dechifrere, dekompilere, adskille eller reverse engineering af softwaren, der omfatter eller på nogen måde udgør en del af webstedet.

Med undtagelse af, hvad der kan være resultatet af standardbrug af søgemaskine eller internetbrowser, skal du bruge, starte, udvikle eller distribuere ethvert automatiseret system, herunder uden begrænsning, enhver edderkop, robot, snydeværktøj, skraber eller offline-læser, der får adgang til websted, eller ved at bruge eller starte et uautoriseret script eller anden software.

Brug en indkøbsagent eller indkøbsagent til at foretage køb på webstedet.

Gør enhver uautoriseret brug af webstedet, herunder indsamling af brugernavne og/eller e-mail-adresser på brugere ved hjælp af elektroniske eller andre midler med det formål at sende uopfordrede e-mails, eller oprette brugerkonti med automatiserede midler eller under falske forudsætninger.

Brug webstedet som en del af enhver bestræbelse på at konkurrere med os eller på anden måde bruge webstedet og/eller indholdet til enhver indtægtsskabende bestræbelse eller kommerciel virksomhed.

5. BRUGERGENERERET BIDRAG

Webstedet tilbyder ikke brugere at indsende eller poste indhold. Vi kan give dig mulighed for at skabe, indsende, poste, vise, transmittere, udføre, offentliggøre, distribuere eller udsende indhold og materialer til os eller på webstedet, herunder men ikke begrænset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier , grafik, kommentarer, forslag eller personlige oplysninger eller andet materiale (samlet kaldet “Bidrag”). Bidrag kan ses af andre brugere af webstedet og via tredjepartswebsteder. Som sådan kan alle bidrag, du sender, blive behandlet i overensstemmelse med webstedets privatlivspolitik. Når du opretter eller stiller nogen bidrag til rådighed, repræsenterer og garanterer du derved, at:

Oprettelse, distribution, transmission, offentlig visning eller fremførelse og adgang til, downloading eller kopiering af dine bidrag krænker ikke og vil ikke krænke ejendomsrettighederne, herunder men ikke begrænset til ophavsretten, patentet, varemærket, varemærket hemmelige eller moralske rettigheder tilhørende en tredjepart.

Oprettelse, distribution, transmission, offentlig visning eller fremførelse og adgang til, downloading eller kopiering af dine bidrag krænker ikke og vil ikke krænke ejendomsrettighederne, herunder men ikke begrænset til ophavsretten, patentet, varemærket, varemærket hemmelige eller moralske rettigheder tilhørende en tredjepart.

Du er skaberen og ejeren af ​​eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker, udgivelser og tilladelser til at bruge og autorisere os, webstedet og andre brugere af webstedet til at bruge dine bidrag på enhver måde, som er påtænkt af Webstedet og disse vilkår for brug.

Du har skriftligt samtykke, frigivelse og/eller tilladelse fra hver enkelt identificerbar individuel person i dine bidrag til at bruge navnet eller ligheden på hver enkelt identificerbar individuel person for at muliggøre inklusion og brug af dine bidrag på nogen måde påtænkt af webstedet og disse vilkår for brug.

Dine bidrag er ikke falske, unøjagtige eller vildledende.

Dine bidrag er ikke uopfordret eller uautoriseret annoncering, salgsfremmende materialer, pyramidespil, kædebreve, spam, masseudsendelser eller andre former for opfordring.

Dine bidrag er ikke uanstændige, uanstændige, liderlige, beskidte, voldelige, chikanerende, injurierende, bagvaskende eller på anden måde anstødelige (som bestemt af os).

Dine bidrag håner ikke, håner, nedgør, intimiderer eller misbruger nogen.

Dine bidrag bruges ikke til at chikanere eller true (i den juridiske forstand af disse udtryk) nogen anden person og til at fremme vold mod en bestemt person eller klasse af mennesker.

Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende love, regler eller regler.

Dine bidrag krænker ikke nogen tredjeparts privatlivs- eller publicitetsrettigheder.

Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lovgivning vedrørende børnepornografi eller på anden måde beregnet til at beskytte mindreåriges sundhed eller velvære.

Dine bidrag inkluderer ingen stødende kommentarer, der er forbundet med race, national oprindelse, køn, seksuel præference eller fysisk handicap.

Dine bidrag krænker eller linker ikke til materiale, der krænker nogen bestemmelse i disse vilkår for brug eller nogen gældende lov eller regulering.

Enhver brug af webstedet i strid med ovenstående overtræder disse vilkår for brug og kan blandt andet resultere i opsigelse eller suspension af dine rettigheder til at bruge webstedet.

6. BIDRAGSLICENS

Du accepterer, at vi må få adgang til, gemme, behandle og bruge alle oplysninger og personlige data, som du giver i henhold til vilkårene i privatlivspolitikken og dine valg (herunder indstillinger).

Ved at indsende forslag eller anden feedback vedrørende webstedet accepterer du, at vi kan bruge og dele sådan feedback til ethvert formål uden kompensation til dig.

Vi hævder ikke noget ejerskab over dine bidrag. Du bevarer det fulde ejerskab af alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheder eller andre ejendomsrettigheder forbundet med dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for nogen erklæringer eller repræsentationer i dine bidrag leveret af dig i noget område på webstedet. Du er alene ansvarlig for dine bidrag til webstedet, og du accepterer udtrykkeligt at fritage os fra ethvert ansvar og afholde dig fra enhver juridisk handling mod os vedrørende dine bidrag.

7. RETNINGSLINJER FOR ANMELDELSER

Vi kan give dig områder på webstedet, hvor du kan give anmeldelser eller vurderinger. Når du sender en anmeldelse, skal du overholde følgende kriterier: (1) du skal have førstehåndserfaring med den person/enhed, der bliver anmeldt; (2) dine anmeldelser må ikke indeholde stødende bandeord eller stødende, racistisk, stødende eller hadesprog; (3) dine anmeldelser bør ikke indeholde diskriminerende referencer baseret på religion, race, køn, national oprindelse, alder, civilstand, seksuel orientering eller diskrimination; (4) dine anmeldelser bør ikke indeholde henvisninger til ulovlig aktivitet; (5) du bør ikke være tilknyttet konkurrenter, hvis du sender negative anmeldelser; (6) du bør ikke drage nogen konklusioner om lovligheden af ​​adfærd; (7) du må ikke sende falske eller vildledende udsagn; og (8) du må ikke organisere en kampagne, der opfordrer andre til at skrive anmeldelser, uanset om de er positive eller negative.

Vi kan acceptere, afvise eller fjerne anmeldelser efter eget skøn. Vi har absolut ingen forpligtelse til at screene anmeldelser eller til at slette anmeldelser, selv hvis nogen anser anmeldelser for at være stødende eller unøjagtige. Anmeldelser er ikke godkendt af os og repræsenterer ikke nødvendigvis vores meninger eller synspunkter fra nogen af ​​vores tilknyttede selskaber eller partnere. Vi påtager os ikke ansvar for nogen anmeldelse eller for krav, forpligtelser eller tab som følge af nogen anmeldelse. Ved at sende en anmeldelse giver du os hermed en evig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, overdragelig og underlicenserbar ret og licens til at reproducere, ændre, oversætte, transmittere på enhver måde, vise, udføre, og/eller distribuere alt indhold relateret til anmeldelser.

8. SOCIALE MEDIER

Som en del af funktionaliteten på webstedet kan du linke din konto til onlinekonti, du har hos tredjepartstjenesteudbydere (hver sådan konto, en “tredjepartskonto”) ved enten: (1) at angive din tredjemand -Party Account login oplysninger via webstedet; eller (2 ) som giver os adgang til din Tredjepartskonto, som det er tilladt i henhold til de gældende vilkår og betingelser, der styrer din brug af hver Tredjepartskonto. Du erklærer og garanterer, at du er berettiget til at videregive din Tredjepartskontos loginoplysninger til os og/eller give os adgang til din Tredjepartskonto, uden at du bryder nogen af ​​de vilkår og betingelser, der styrer din brug af den relevante Tredjepartskonto og uden at forpligte os til at betale gebyrer eller gøre os underlagt nogen brugsbegrænsninger pålagt af tredjepartstjenesteudbyderen af ​​Tredjepartskontoen. Ved at give os adgang til enhver tredjepartskonti forstår du, at (1) vi kan få adgang til, gøre tilgængelig og gemme (hvis relevant) alt indhold, som du har givet til og gemt på din tredjepartskonto (“det sociale netværk” “Indhold”), så det er tilgængeligt på og gennem webstedet via din konto, herunder uden begrænsning eventuelle vennelister og (2) vi kan indsende og modtage yderligere oplysninger fra din tredjepartskonto i det omfang, du får besked, når du forbinde din konto med tredjepartskontoen. Afhængigt af de tredjepartskonti, du vælger, og underlagt de privatlivsindstillinger, du har angivet i sådanne tredjepartskonti, kan personligt identificerbare oplysninger, som du sender til dine tredjepartskonti, være tilgængelige på og gennem din konto på webstedet. Bemærk venligst, at hvis en tredjepartskonto eller tilhørende tjeneste bliver utilgængelig, eller vores adgang til en sådan tredjepartskonto opsiges af tredjepartstjenesteudbyderen, så er indhold på sociale netværk muligvis ikke længere tilgængeligt på og gennem webstedet. Du vil til enhver tid have mulighed for at deaktivere forbindelsen mellem din konto på webstedet og dine tredjepartskonti. BEMÆRK VENLIGST, AT DIT FORHOLD TIL TREDJEPARTSSERVICEUDBYDERE, SOM ER TILKNYTNING TIL DINE TREDJEPARTS KONTI, KUN ER BESTEMT AF DINE AFTALE MED SÅDANNE TREDJEPARTS-TJENESTELEVERANDØRER. Vi bestræber os ikke på at gennemgå noget socialt netværksindhold til noget formål, inklusive, men ikke begrænset til, for nøjagtighed, lovlighed eller ikke-krænkelse, og vi er ikke ansvarlige for noget socialt netværksindhold. Du anerkender og accepterer, at vi kan få adgang til din e-mail-adressebog, der er knyttet til en tredjepartskonto og din liste over kontaktpersoner, der er gemt på din mobile enhed eller tablet-computer, udelukkende med det formål at identificere og informere dig om de kontakter, der også har registreret sig for at bruge webstedet . Du kan deaktivere forbindelsen mellem webstedet og din tredjepartskonto ved at kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne nedenfor eller gennem dine kontoindstillinger (hvis relevant). Vi vil forsøge at slette enhver information, der er gemt på vores servere, og som er opnået gennem en sådan tredjepartskonto, undtagen brugernavnet og profilbilledet, der bliver knyttet til din konto.

9. INDSENDELSER

Du anerkender og accepterer, at alle spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, feedback eller andre oplysninger vedrørende webstedet (“Indsendelser”), som du har givet os, er ikke-fortrolige og bliver vores eneste ejendom. Vi skal eje eksklusive rettigheder, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, og er berettiget til ubegrænset brug og spredning af disse bidrag til ethvert lovligt formål, kommercielt eller andet, uden anerkendelse eller kompensation til dig. Du giver hermed afkald på alle moralske rettigheder til sådanne indlæg, og du garanterer hermed, at sådanne indlæg er originale hos dig, eller at du har ret til at indsende sådanne indlæg. Du accepterer, at der ikke skal være nogen regres mod os for nogen påstået eller faktisk krænkelse eller uretmæssig tilegnelse af nogen ejendomsret til dine bidrag.

10. TREDJEPARTS WEBSTED OG INDHOLD

Webstedet kan indeholde (eller du kan blive sendt via webstedet) links til andre websteder (“tredjeparts websteder”) samt artikler, fotografier, tekst, grafik, billeder, design, musik, lyd, video, information, applikationer, software og andet indhold eller elementer, der tilhører eller stammer fra tredjeparter (“tredjepartsindhold”). Sådanne tredjepartswebsteder og tredjepartsindhold bliver ikke undersøgt, overvåget eller kontrolleret for nøjagtighed, passende eller fuldstændighed af os, og vi er ikke ansvarlige for nogen tredjepartswebsteder, der tilgås via webstedet, eller tredjepartsindhold, der er postet. på, tilgængelig via eller installeret fra webstedet, herunder indhold, nøjagtighed, stødende, meninger, pålidelighed, privatlivspraksis eller andre politikker på eller indeholdt i tredjepartswebsteder eller tredjepartsindhold. Inkludering af, links til eller tilladelse til brug eller installation af tredjepartswebsteder eller tredjepartsindhold indebærer ikke godkendelse eller godkendelse heraf fra os. Hvis du beslutter dig for at forlade webstedet og få adgang til tredjepartswebsteder eller at bruge eller installere tredjepartsindhold, gør du det på egen risiko, og du bør være opmærksom på, at disse vilkår for brug ikke længere gælder. Du bør gennemgå de gældende vilkår og betingelser licer, herunder privatlivs- og dataindsamlingspraksis, for ethvert websted, som du navigerer til fra webstedet, eller relateret til applikationer, du bruger eller installerer fra webstedet. Ethvert køb, du foretager via tredjepartswebsteder, vil ske gennem andre websteder og fra andre virksomheder, og vi påtager os intet ansvar i forhold til sådanne køb, som udelukkende er mellem dig og den relevante tredjepart. Du accepterer og anerkender, at vi ikke støtter de produkter eller tjenester, der tilbydes på tredjepartswebsteder, og du skal holde os uskadelige for enhver skade forårsaget af dine af sådanne produkter eller tjenester. Derudover holder du os fri for tab, som du lider eller skade forårsaget af dig i forbindelse med eller på nogen måde som følge af tredjepartsindhold eller enhver kontakt med tredjepartswebsteder.

11. SIDESTYRING

Vi forbeholder os retten, men ikke pligten, til: (1) at overvåge webstedet for overtrædelser af disse vilkår for brug; (2) tage passende juridiske skridt mod enhver, der efter vores skøn overtræder loven eller disse vilkår for brug, herunder uden begrænsning, rapportering af en sådan bruger til de retshåndhævende myndigheder; (3) efter vores skøn og uden begrænsning, nægte, begrænse adgangen til, begrænse tilgængeligheden af ​​eller deaktivere (i det omfang det er teknologisk muligt) nogen af ​​dine Bidrag eller dele deraf; (4) efter vores skøn og uden begrænsning, varsel eller ansvar at fjerne fra webstedet eller på anden måde deaktivere alle filer og indhold, der er for store eller på nogen måde belastende for vores systemer; og (5) på anden måde administrere webstedet på en måde, der er designet til at beskytte vores rettigheder og ejendom og for at lette webstedets korrekte funktion.

12. VILKÅR OG OPSIGELSE

Disse vilkår for brug forbliver i fuld kraft og virkning, mens du bruger webstedet. UDEN AT BEGRÆNSE NOGEN ANDRE BESTEMMELSER I DISSE VILKÅR FOR BRUG FORBEHOLDER VI RETTEN TIL, EFTER VORES ENESTE SKØN OG UDEN VARSEL ELLER ANSVAR, NÆGTE ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET (HERunder BLOKERING AF EN VISSE IP-ADRESSE FOR EN RETNINGSPERSON), UDEN GRUND, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING FOR BRUD AF NOGEN REPRÆSENTATION, GARANTI ELLER PAGTER INDEHOLDT I DISSE BRUGSVILKÅR ELLER ENHVER GÆLDENDE LOV ELLER REGULERING. VI KAN OPSINDE DIN BRUG ELLER DELTAGELSE PÅ WEBSTEDET ELLER SLETTE EVENTUELLE INDHOLD ELLER OPLYSNINGER, SOM DU PLADT TIL ET HVERT TIDSPUNKT, UDEN ADVARSEL, EFTER VORES ENESTE SKØN.

Hvis vi opsiger eller suspenderer din konto af en eller anden grund, har du forbud mod at registrere og oprette en ny konto under dit navn, et falsk eller lånt navn eller navnet på en tredjepart, selvom du muligvis handler på vegne af tredjemand. Ud over at opsige eller suspendere din konto forbeholder vi os retten til at træffe passende juridiske foranstaltninger, herunder uden begrænsning civilretlige, strafferetlige og påbudsmæssige klagemuligheder.

13. ÆNDRINGER OG AFBRYDELSER

Vi forbeholder os retten til at ændre, modificere eller fjerne indholdet af webstedet til enhver tid eller af en hvilken som helst grund efter eget skøn uden varsel. Vi har dog ingen forpligtelse til at opdatere nogen information på vores websted. Vi forbeholder os også retten til at ændre eller afbryde hele eller dele af webstedet uden varsel til enhver tid. Vi vil ikke være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller afbrydelse af webstedet.

Vi kan ikke garantere, at siden vil være tilgængelig til enhver tid. Vi kan opleve hardware, software eller andre problemer eller behov for at udføre vedligeholdelse relateret til webstedet, hvilket resulterer i afbrydelser, forsinkelser eller fejl. Vi forbeholder os retten til at ændre, revidere, opdatere, suspendere, afbryde eller på anden måde modificere webstedet til enhver tid eller af en hvilken som helst grund uden varsel til dig. Du accepterer, at vi ikke har noget som helst ansvar for tab, skade eller gener forårsaget af din manglende evne til at få adgang til eller bruge webstedet under enhver nedetid eller afbrydelse af webstedet. Intet i disse vilkår for brug vil blive fortolket som en forpligtelse til at vedligeholde og understøtte webstedet eller til at levere nogen rettelser, opdateringer eller udgivelser i forbindelse hermed.

14. TVISTLØSNING

For at fremskynde løsningen og kontrollere omkostningerne ved enhver tvist, uenighed eller krav relateret til disse vilkår for brug (hver “Tvist” og samlet set “Tvisterne”) anlagt af enten dig eller os (individuelt, en “Part” og tilsammen, “Parterne”), er parterne enige om først at forsøge at forhandle enhver tvist (undtagen de tvister, der udtrykkeligt er angivet nedenfor) uformelt i mindst tredive (30) dage før voldgift påbegyndes. Sådanne uformelle forhandlinger begynder efter skriftlig meddelelse fra den ene part til den anden part.

Bindende voldgift

Enhver tvist, der opstår på grund af eller i forbindelse med denne kontrakt, herunder ethvert spørgsmål vedrørende dens eksistens, gyldighed eller opsigelse, skal henvises til og endeligt afgøres af den internationale kommercielle voldgiftsdomstol under European Arbitration Chamber (Belgien, Bruxelles) , Avenue Louise, 146) i henhold til reglerne for denne ICAC, som, som følge af henvisningen til den, betragtes som en del af denne klausul.

Begrænsninger

Parterne er enige om, at enhver voldgift skal være begrænset til tvisten mellem parterne individuelt. I det fulde omfang tilladt ved lov, (a) må ingen voldgift forenes med nogen anden procedure; (b) der ikke er nogen ret eller bemyndigelse til, at nogen tvist kan afgøres på grundlag af gruppesøgsmål eller til at anvende gruppesøgsmålsprocedurer; og (c) der er ingen ret eller autoritet til, at nogen tvist kan bringes i en påstået repræsentativ egenskab på vegne af offentligheden eller andre personer.

Undtagelser fra uformelle forhandlinger og voldgift

Parterne er enige om, at følgende tvister ikke er underlagt ovenstående bestemmelser vedrørende uformelle forhandlinger og bindende voldgift: (a) enhver tvist, der søger at håndhæve eller beskytte eller om gyldigheden af ​​nogen af ​​en parts intellektuelle ejendomsrettigheder ; (b) enhver tvist relateret til eller opstået fra anklage om tyveri, piratkopiering, krænkelse af privatlivets fred eller uautoriseret brug; og (c) ethvert krav om forbud. Hvis denne bestemmelse viser sig at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil ingen af ​​parterne vælge at voldgifte nogen tvist, der falder inden for den del af denne bestemmelse, der findes ulovlig eller ikke-håndhævelig, og en sådan tvist skal afgøres af en domstol med kompetent jurisdiktion inden for de domstole, der er anført for jurisdiktion ovenfor, og parterne er enige om at underkaste sig den pågældende domstols personlige jurisdiktion.

15. RETTELSER

Der kan være oplysninger på webstedet, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysningerne på webstedet til enhver tid uden forudgående varsel.

18. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL VI ELLER VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER EN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGE-, EKSEMPEL-, TILFÆLDELIG, SÆRLIGE ELLER STRAF SKADER TIL SIKKERHED, AF DATA ELLER ANDRE SKADER, DER OPSTÅR AF DIN BRUG AF WEBSTEDET, SELVOM VI ER BLIVER UNDRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

19. SKADESLAG

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde os skadesløse, herunder vores datterselskaber, tilknyttede selskaber og alle vores respektive embedsmænd, agenter, partnere og medarbejdere, fra og imod ethvert tab, skade, ansvar, krav eller krav, inklusive rimelige advokatsalærer og -udgifter, som er afholdt af en tredjepart på grund af eller som følge af: (1) brug af webstedet; (2) brud på disse vilkår for brug; (3) ethvert brud på dine erklæringer og garantier angivet i disse vilkår for brug; (4) din krænkelse af en tredjeparts rettigheder, herunder men ikke begrænset til intellektuelle ejendomsrettigheder; eller (5) enhver åbenlys skadelig handling over for enhver anden bruger af webstedet, som du har forbindelse til via webstedet. Uanset ovenstående forbeholder vi os retten til på din regning at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert forhold, som du er forpligtet til at holde os skadesløs for, og du accepterer at samarbejde på din regning med vores forsvar af sådanne krav. Vi vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om ethvert sådant krav, handling eller procedure, som er underlagt denne skadesløsholdelse, når vi bliver opmærksomme på det.

20. BRUGERDATA

Vi vil vedligeholde visse data, som du sender til webstedet med det formål at administrere webstedets ydeevne, samt data relateret til din brug af webstedet. Selvom vi udfører regelmæssige rutinemæssige sikkerhedskopier af data, er du eneansvarlig for alle data, som du transmitterer, eller som vedrører enhver aktivitet, du har foretaget på siden. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar over for dig for tab eller korruption af sådanne data, og du giver hermed afkald på enhver ret til at anlægge sag mod os som følge af et sådant tab eller korruption af sådanne data.

21. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OG SIGNATURER

At besøge webstedet, sende os e-mails og udfylde onlineformularer udgør elektronisk kommunikation. Du giver samtykke til at modtage elektronisk kommunikation, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, afsløringer og anden kommunikation, vi leverer til dig elektronisk, via e-mail og på webstedet, opfylder ethvert juridisk krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. DU ACCEPTERER HERMED BRUGEN AF ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, ORDRER OG ANDRE OPTAGELSER OG ELEKTRONISKE LEVERING AF MEDDELELSER, POLITIKKER OG REGISTRERINGER OVER TRANSAKTIONER, DER ER INDLEDT ELLER UDFØRT AF OS ELLER VIA WEBSTEDET. Du giver hermed afkald på rettigheder eller krav i henhold til vedtægter, regulativer, regler, bekendtgørelser eller andre love i enhver jurisdiktion, som kræver en original underskrift eller levering eller opbevaring af ikke-elektroniske optegnelser, eller til betalinger eller tildeling af kreditter på nogen anden måde end elektroniske midler.

22. C.A. LIFORNIA-BRUGERE OG BEBOERE

Hvis en klage hos os ikke løses tilfredsstillende, kan du skriftligt kontakte Complaint Assistance Unit i Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Californien 95834 eller telefonisk på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

23. DIVERSE

Disse vilkår for brug og alle politikker eller driftsregler, som er opslået af os på webstedet eller med hensyn til webstedet, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os. Vores undladelse af at udøve eller håndhæve nogen rettighed eller bestemmelse i disse vilkår for brug fungerer ikke som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Disse vilkår for brug fungerer i det fulde omfang, det er tilladt ved lov. Vi kan til enhver tid overdrage enhver eller alle vores rettigheder og forpligtelser til andre. Vi er ikke ansvarlige for tab, skader, forsinkelser eller manglende handling forårsaget af en årsag uden for vores rimelige kontrol. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse brugsbetingelser bestemmes at være skadelig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse eller en del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse brugsbetingelser og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af ​​eventuelle resterende Bestemmelser. Der er ikke oprettet noget joint venture, partnerskab, ansættelse eller agenturforhold mellem dig og os som følge af disse vilkår for brug eller brug af webstedet. Du accepterer, at disse vilkår for brug ikke vil blive fortolket imod os i kraft af at have udarbejdet dem. Du giver hermed afkald på ethvert forsvar, du måtte have baseret på den elektroniske form af disse brugsbetingelser og den manglende underskrift fra parterne hertil for at udføre disse brugsbetingelser.

24. KONTAKT OS

For at løse en klage vedrørende webstedet eller for at modtage yderligere oplysninger om brug af webstedet, bedes du kontakte os.